page_banner

PMDT-9000 immunfluorescensanalysator (enkelkanal)

PMDT-9000 immunfluorescensanalysator (enkelkanal)

Kort beskrivning:

★ Funktionsdetektionssatser

★ REGISTRERAD QC FÖR ALLA TESTKIT

★ Ferritin (FER)

★ MID Ostercalcin (N-MID)

★ Anti-Mullerian Hormon (AMH)

★ Follic Acid (FA)

★ Serum Amyloid A/C-Reactive Protein (SAA/CRP)

★ Löslig tillväxtstimulering uttryckt gen 2/N-terminal pro-B-typ natriuretisk peptid (sST2/NT-proBNP)

★ Gastrin 17 (G17)


Produktdetalj

Produkttaggar

Produktbeskrivning

Avsedd användning:
PMDT 9000 Immunofluorescence Quantitative Analyzer är en analysator för bearbetning och analys av PMDT-testkit inklusive markörer för kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar, inflammation, fertilitet, diabetes mellitus, benmetabolism, tumör och sköldkörtel etc. PMDT 9000 används för att mäta koncentration av biomarkörer i humant helblod, serum, plasma eller urinprover.Resultaten kan användas som ett hjälpmedel vid klinisk diagnos av laboratorie- och vårdcentral.Det är tillämpligt i akut, kliniskt labb, öppenvård, intensivvårdsavdelning, CCU, kardiologi, ambulans, operationssalar, avdelningar, etc.

bättre designad POCT

mer exakt POCT

stadig struktur för tillförlitliga resultat
automatisk varning för rengöring av förorenade kassetter
9' skärm, manipulationsvänlig
olika sätt att exportera data
fullständig IP för testsystem och kit

delar med hög precision
oberoende testtunnlar
automatisk kontroll av temperatur och luftfuktighet
auto QC och självkontroll
reaktionstid auto-kontroll
automatiskt spara data

mer exakt POCT

mer intelligent POCT

hög genomströmning för gigantiska testbehov
testa kassetter automatisk läsning
olika testprover tillgängliga
passar i många nödsituationer
kan ansluta skrivare direkt (endast specialmodell)
registrerad QC för alla testkit

registrerad QC för alla testkit
realtidsövervakning av varje tunnlar
pekskärm istället för mus och tangentbord
AI-chip för datahantering

Steg för användning

step
step
step
step
step
step

Ansökan

promed (8)

Invärtesmedicinska Avd.

Kardiologi / Hematologi / Nefrologi / Gastroenterologi / Andningsvägar

Antikoagulation och antitrombotisk behandling hos patienter med kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och hjärninfarkt.

Blödnings- och koagulationsövervakning hos patienter med hemofili, dialys, njursvikt, levercirros och gastrointestinala blödningar

promed (1)

Kirurgiska Avd

Ortopedi / Neurokirurgi / Allmän kirurgi / Alkohol / Transplantation / Onkologi

Koagulationsövervakning i pre-, intra- och post-operation management

Utvärdering av heparinneutralisering

promed (2)

Transfusionsavdelning / Kliniskt laboratorium Avd / Läkarundersökningscentral

Styr komponenttransfusionen

Förbättra metoderna för upptäckt av blodkoagulation

Identifiera fall av högrisk trombos/blödning

promed (3)

Interventionsavdelningen

Kardiologisk avdelning / Neurologisk avdelning / Kärlkirurgisk avdelning

Övervakning av interventionsterapi, trombolytisk terapi

Övervakning av individanpassad trombocytbehandling

Lista över diagnostiska objekt

Kategori Produktnamn Fullständiga namn Kliniska lösningar
Hjärt sST2/NT-proBNP Löslig ST2/N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Klinisk diagnos av hjärtsvikt
cTnl hjärttroponin I Mycket känslig och specifik markör för myokardskada
NT-proBNP N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Klinisk diagnos av hjärtsvikt
BNP hjärnatriuretisk peptid Klinisk diagnos av hjärtsvikt
Lp-PLA2 lipoproteinassocierat fosfolipas A2 Markör för vaskulär inflammation och ateroskleros
S100-p S100-p-protein Markör för blod-hjärnbarriär (BBB) ​​permeabilitet och skada på centrala nervsystemet (CNS)
CK-MB/cTnl kreatinkinas-MB/hjärttroponin I Mycket känslig och specifik markör för myokardskada
CK-MB kreatinkinas-MB Mycket känslig och specifik markör för myokardskada
Mitt o Myoglobin Känslig markör för hjärt- eller muskelskada
ST2 löslig tillväxtstimulering uttryckt gen 2 Klinisk diagnos av hjärtsvikt
CK-MB/cTnI/Myo - Mycket känslig och specifik markör för myokardskada
H-fabp Hjärttyp fettsyrabindande protein Klinisk diagnos av hjärtsvikt
Koagulering D-Dimer D-dimer Diagnos av koagulation
Inflammation CRP C-reaktivt protein Utvärdering av inflammation
SAA serum amyloid A-protein Utvärdering av inflammation
hs-CRP+CRP Det högkänsliga C-reaktiva proteinet +C-reaktivt protein Utvärdering av inflammation
SAA/CRP - Virusinfektion
PCT prokalcitonin Identifiering och diagnos av bakterieinfektionvägleda användningen av antibiotika
IL-6 Interleukin- 6 Identifiering och diagnos av inflammation och infektion
Njurfunktion MAU Mikroalbumininurin Riskbedömning av njursjukdom
NGAL neutrofil gelatinasassocierat lipokalin Markör för akut njurskada
Diabetes HbA1c Hemoglobin A1C Den bästa indikatorn för att övervaka kontrollen av blodsocker hos diabetiker
Hälsa N-MID N-MID OsteocalcinFIA Övervakning av terapeutiska behandlingar av osteoporos
Ferritin Ferritin Förutsägelse av järnbristanemi
25-OH-VD 25-hydroxi vitamin D indikator på osteoporos (bensvaghet) och rakitis (benmissbildning)
VB12 vitamin B12 Symtom på vitamin B12-brist
Sköldkörteln TSH sköldkörtelstimulerande hormon Indikator för diagnos och behandling av hypertyreos och hypotyreos och studiet av hypotalamus-hypofys-tyreoideaaxeln
T3 Trijodtyronin indikatorer för diagnos av hypertyreos
T4 Tyroxin indikatorer för diagnos av hypertyreos
Hormon FSH follikelstimulerande hormon Hjälp till att bedöma äggstockarnas hälsa
LH luteiniserande hormon Hjälp till att fastställa graviditet
PRL Prolaktin För hypofysmikrotumör, reproduktionsbiologistudie
Kortisol Mänskligt kortisol Diagnos av binjurebarkfunktion
FA folsyra Förebyggande av fostrets neuralrörsmissbildning, gravida kvinnor/nyfödda näringsbedömning
p-HCG β-humant koriongonadotropin Hjälp till att fastställa graviditet
T Testosteron Hjälp till att utvärdera den endokrina hormonsituationen
Prog progesteron Diagnos av graviditet
AMH anti-mullerian hormon Utvärdering av fertiliteten
INHB Inhibin B Markör för kvarvarande fertilitet och äggstocksfunktion
E2 Östradiol De viktigaste könshormonerna för kvinnor
Mag SGB/II Pepsinogen I, Pepsinogen II Diagnos av skada på magslemhinnan
G17 Gastrin 17 Magsyrasekretion, maghälsoindikatorer
Cancer PSA Hjälpa till med diagnosen prostatacancer
AFP alPhafetoProtein Markör för levercancerserum
CEA karcinoembryonalt antigen Assistera vid diagnos av kolorektal cancer, bukspottkörtelcancer, magcancer, bröstcancer, medullär sköldkörtelcancer, levercancer, lungcancer, äggstockscancer, tumörer i urinvägarna

Om immunfluorescens

Immunfluorescens är en typ av analys som utförs på biologiska prover för att detektera specifika antigener i alla biologiska prover eller prov och vice versa.Det beskrevs 1942 och förfinades av Coons 1950, som använde ett fluorescensmikroskop som kunde läsa den specifika immunologiska reaktionen och cellulära objektglaspreparat.

Principen för immunfluorescens

Specifika antikroppar binder till proteinet eller antigenet av intresse.
Antikroppar kan märkas med molekyler som har egenskapen fluorescens (fluorokromer)
När ljus med en våglängd faller på fluorokrom, absorberar det ljuset för att avge ljus med en annan våglängd.
Det emitterade ljuset kan ses med en fluorescensanalysator


  • Tidigare:
  • Nästa: